အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, May 15, 2017

တုံ႔လွည့္ေမတၱာစာစဥ္ (၁၂)

ပညာေရး၊ လမ္းသြားဟန္လဲြႏွင့္ အလုပ္

တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူရန္
(၁) မ်ိဳးဆက္သစ္စာေပ၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀ ၂၂၂ ၉ ၆၂
(၂) စမိုင္းလ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၉၀ ၂၂၆ ၈၄၀

1 comments:

Kyaw said...

စာေတြေကာင္းတယ္
ေဒါင္းယူလိုတာ မရဘူး အ႐ွင္ဘုရားအ႐ွင္ဘုရား

အလကားေဒါင္းယူခြင့္ျပဳရင္
ေဒါင္းယူလိုပါတယ္
လြယ္ကူမည့္နည္းျဖင့္ တင္ေပးပါ

Post a Comment