အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, July 1, 2016

ဘ၀မွသည္ အႏၱိမသစၥာဆီသို႔အမွန္တရား
မသနားဘူး
ေမြးကင္းစလည္း
ေသရြာဆဲြ၏။
အရြယ္ေတာ္ဆိုဒ္
ေပ်ာ္တုန္းခိုက္လည္း
ခ်မ္းသာမေပး
ေသလမ္းေပး၏။
အိုႀကီးအိုမ
အနာက်လည္း
မေနရပါ
ေသမိန္႔ပါသည္။
ေလာကအလဲြ
လူေတြခဲြလည္း
ေသမင္းမွာမူ
ခဲြမယူခဲ့။
အလွည့္က်လာ
သူေရာငါတို႔
လိုရာမေပါက္
ခရီးေထာင့္လည္း
ခဏမထား
မသနားဘူး။
ရွင္ဆဲခိုက္တန္႔
လံု႔လစိုက္၍
အမ်ားက်ိဳးျပဳ
ကိုယ့္ေကာင္းမႈဟု
သိဉာဏ္ေရွ႕ေဆာင္
ရေအာင္သာ႐ႈ႕
နိစၥမႈကင္း
သခၤါသင္းလည္း
မလဲြမေသြ
ၿမဲကာေနေသာ္
ေသမင္းမေၾကာက္
ဒူးမေထာက္ရ
အဆံုးေရႊျပည္
၀င္ရမည္တည္း …….
ေမတၱာျဖင့္-
                                                              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                           Friday, July 1, 2016

0 comments:

Post a Comment