အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 28, 2016

ႏွစ္ခုေပါင္းလို႔ တစ္မ်ိဳးတည္းထြက္ရမယ့္အေျဖ

အတတ္ပညာနဲ႔ သညာကို တဲြရင္
အသိဉာဏ္(ပညာ)ကို အက်င့္လို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။
တတ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ရင္ အဆင္မေျပႏိုင္သလို
မတတ္ဘဲနဲ႔ လုပ္ရင္လည္း အဆင္ေျပျပန္ဘူး။
ဒီေတာ့-
ဘယ္ဟာ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ ႏွစ္ခုထဲကတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားထဲကတစ္ခု ေရြးခ်ယ္မႈသီအိုရီထက္
ႏွစ္ခုလံုး အေရးပါတယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကို ယူရမယ္။
ဥပမာ-
မ်က္စိ ႏွစ္လံုးရွိတယ္ဆိုၿပီး တစ္လံုးေဖာက္ထုတ္ပစ္ဖို႔ အဆင္မေျပသလို
အလားတူပဲ ေျခႏွစ္ဖက္ လက္ႏွစ္ေတြရွိတယ္ဆိုၿပီး တစ္ဖက္ကို ျဖဳတ္ထားလို႔ အက်ိဳးမမ်ားဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္-
ဂဏန္းတစ္နဲ႔ တစ္ခ်င္းေပါင္းရင္ ရတဲ့ ႏွစ္ဆိုတဲ့ အေျဖထက္
ေရတစ္စက္နဲ႔ ေနာက္ေရတစ္စက္ကိုေပါင္းရင္ တစ္(စက္)ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖကို ယူရမယ္။
အသိ-အက်င့္ သဟဇာတျဖစ္ၾကပါေစဟုသာ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                   Wednesday, June 29, 2016

0 comments:

Post a Comment