အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 28, 2016

ႏွစ္ခုေပါင္းလို႔ တစ္မ်ိဳးတည္းထြက္ရမယ့္အေျဖ

အတတ္ပညာနဲ႔ သညာကို တဲြရင္
အသိဉာဏ္(ပညာ)ကို အက်င့္လို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။
တတ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ရင္ အဆင္မေျပႏိုင္သလို
မတတ္ဘဲနဲ႔ လုပ္ရင္လည္း အဆင္ေျပျပန္ဘူး။
ဒီေတာ့-
ဘယ္ဟာ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ ႏွစ္ခုထဲကတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားထဲကတစ္ခု ေရြးခ်ယ္မႈသီအိုရီထက္
ႏွစ္ခုလံုး အေရးပါတယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကို ယူရမယ္။
ဥပမာ-
မ်က္စိ ႏွစ္လံုးရွိတယ္ဆိုၿပီး တစ္လံုးေဖာက္ထုတ္ပစ္ဖို႔ အဆင္မေျပသလို
အလားတူပဲ ေျခႏွစ္ဖက္ လက္ႏွစ္ေတြရွိတယ္ဆိုၿပီး တစ္ဖက္ကို ျဖဳတ္ထားလို႔ အက်ိဳးမမ်ားဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္-
ဂဏန္းတစ္နဲ႔ တစ္ခ်င္းေပါင္းရင္ ရတဲ့ ႏွစ္ဆိုတဲ့ အေျဖထက္
ေရတစ္စက္နဲ႔ ေနာက္ေရတစ္စက္ကိုေပါင္းရင္ တစ္(စက္)ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖကို ယူရမယ္။
အသိ-အက်င့္ သဟဇာတျဖစ္ၾကပါေစဟုသာ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                   Wednesday, June 29, 2016

Monday, June 20, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (စ/ဆံုး)

Monastic Organization, Education and View Point by Uttamananda Nanda

Friday, June 17, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္(အပိုင္း-၆၊ နိဂံုး)

၈း နိဂံုး
သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ “စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖို႔လို”ပါသည္။ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ လိုက္လံဖတ္႐ႈရာ၌လည္း “ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႕လိုက္ မျဖစ္ေအာင္” သတိျပဳရပါမည္။ သုေတသနျပဳေရးသားရာ၌ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည့္အပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဖတ္မွတ္ထားသည္မ်ား၌ “ဘာေၾကာင့္” “ဘယ္လို” စသည္ျဖင့္ ျပႆနာ မထြက္လာေသးသမွ် “သုေတသနလုပ္လို႔ရမည္ မဟုတ္”ပါ။
သုေတသနဆိုသည္မွာ ျပႆနာရွိမွ လုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္မရွိ “ေၾကာင္မေရခ်ိဳး၊” “ဘုန္းႀကီးအား ဘုရားေရႊ႕” လုပ္လို႔ရသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ “ျပႆနာ”ဆိုသည္ကို “လိုအပ္ေသာအရာ” “ေျဖရွင္းရန္ အေၾကာင္းဆိုက္လာေသာ ကိစၥ”ဟု နားလည္ထားရပါမည္။[1] “ဧ၀ံ ေမ သုတံ-ကို ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါ၏”ဟု နားလည္ေနသမွ် ဘာျပႆနာမွ် ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔အတြက္ သုေတသနလည္း လုပ္လို႔ရဦးမည္ မဟုတ္ေသး။ “ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ဆယ္ပါးရွိပါလွ်က္နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ကိုးပါးပဲ သံုးေနၾကသလဲ”ဟု ေမးခြန္းထြက္လာလွ်င္ သုေတသနလုပ္ဖို႔ ျပႆနာရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။
သုေတသနဆိုတိုင္း အသစ္ျဖစ္ရမည္ဟု မမွတ္အပ္ေခ်။ နယ္ပယ္ကိုလိုက္ၿပီး သုေတသနအမ်ိဳးအစားလည္း ကဲြျပားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရွိၿပီးသားအေပၚ နားလည္မႈအသစ္ ရရွိလာျခင္းသည္လည္း သုေတသနေျမာက္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ “ေဖာင္း-ပိန္” တရား႐ႈမွတ္နည္း၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္၀ိုင္းနည္း” စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေဟာ တရားအေပၚ၌ ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ျခင္းဘဲ နားလည္မႈ မတူညီျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ နည္းသစ္ျဖင့္ နားလည္ျခင္းတစ္မ်ိဳးဟု ဆိုက ဆိုႏိုင္ပါသည္။

Wednesday, June 15, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၅)

၇း မလုုပ္ႏိုင္တာလား မလုပ္ခ်င္တာလား
အမ်ားစုမွာ သူမ်ားကိုေမးဖို႔ ေမးခြန္းမ်ားအသင့္ရွိေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးရန္မူ ပ်က္ကြက္ေနၾကသည္။ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ရာ၌ “မလုပ္ႏိုင္တာႏွင့္ မလုပ္ခ်င္တာ”ကို ကဲြျပားရမည္။ ထိုအတူ “လုပ္ခ်င္တာႏွင့္ လုပ္ႏိုင္တာ”ကိုလည္း ကဲြျပားရမည္။ ထုိအထဲမွ လုပ္သင့္တာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ရာ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ျပည့္စံုေနရမည္ ျဖစ္သည္။
ေရွ႕စာတမ္းမ်ား၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ “အေျခခံပညာေရးသည္ လူအတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ပညာေရး အထူးသျဖင့္ ဘဲြ႕လြန္ပညာေရးသည္ လူတိုင္းအတြက္ မဟုတ္ပါ။” ထိုေၾကာင့္ ဘဲြ႕လြန္ပညာေရးသည္ တစ္၀မ္းတစ္ခါးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ေလာကအက်ိဳးမ်ားဖို႔ ႐ိုးသားစြာႀကိဳးစားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အက်ိဳးရလဒ္ ထြက္သည္ျဖစ္ေစ ႐ိုးသားစြာႀကိဳးစားခဲ့သမွ် အဖိုးအနဂၣျဖစ္ရၿပီး၊ မည္သည့္ေအာင္ျမင္မႈပင္ ရေစကာမူ မ႐ိုးသားခဲ့သမွ် ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ရသည္။ ဤအဆင့္၌ “ဘဲြ႕ႏွင့္ပညာကဲြဖုိ႔လိုရင္း” ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀တစ္ခုလံုး ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို “လမ္းသြားဟန္လဲႊ” မလုပ္မိၾကဖို႔ မလုပ္ၾကဖို႔ လိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ “လူအတိုင္းအတြက္မဟုတ္”ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
မလုပ္သင့္တာကို မလုပ္ျခင္း၊ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ျခင္းသည္ အသိႏွင့္ပညာတို႔၏ ဆံုစည္းရာျဖစ္ၿပီး ေစာင့္စည္းမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေလွ်ာက္ရေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္စည္းမႈကို မည္သည့္နာမည္ႏွင့္ေခၚေခၚ ေလာက၏ အသက္ျဖစ္သည္ကို ကြယ္၀ွက္လို႔မရ။ ထုိေၾကာင့္ “ေစာင့္စည္းမႈမပါဘဲ” ရလာခဲ့သမွ်တိုင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚရသည္။
၇း၁ ေအာက္ေျခလင္းလွ်င္ အေပၚစီးရွင္းသည္
တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အေျခခံပညာေရးပမာ စဥ္းစား-လုပ္ကိုင္ေနသမွ် လဲြေနသည့္အေျဖမ်ားသာ ႀကံဳရပါမည္။ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္အရြယ္မွာ ကုန္းပိုးေနရသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ကန္႔လန္႔တိုက္ေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္းပိုးသူ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈက အရာမထင္သလို၊ ေက်ာေပၚကလိုက္သူ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ တုံးသည့္အျဖစ္ကိုလည္း ျမင္ရပါသည္။[1]

Tuesday, June 14, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၄)

၆း၃း၄ သူ႔ျပႆနာလား ကိုယ့္ျပႆနာလား
ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေသာအခါ သူ႔ျပႆနာလား၊ ကိုယ့္ျပႆနာလား အရင္ဆံုး ရွင္းလင္းစြာ သိဖို႔လိုသည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီၿပီး သက္တမ္းရွိေနေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် လက္လြတ္စပယ္ လုပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအတူ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ပရမ္းပတာ မလုပ္ဖို႔လိုသည္။
အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္အလဲြျပႆနာမွာ ယခုမွႀကံဳရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာ၏ ဇစ္ျမစ္ကို ၾကည့္ေသာအခါ၌လည္း တကၠသိုလ္ဘက္မွ ျပႆနာကို မီးထြန္းရွာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္က အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာ ျပႆနာသာ ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီဆိုရာ၌ ဘာသာစကားပိုင္းကိုသာ အဓိကဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓမၼာစရိယဘဲြ႕ရေသာ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ဗုဒၶစာေပဆိုင္ရာဘာသာရပ္၌ ဘာမွေျပာစရာ မရွိလွေပ။ ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ရွိသင့္ေသာ အရည္အေသြးကို အစမ္းသပ္ခံႏိုင္လွ်င္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ၾကားခံအျဖစ္ သင္ယူရမည့္ “ဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္မႈကိုမူ လံုးလံုးလက္ခံလို႔မရသည့္ အေနအထား” ျဖစ္သည္။ ၾကားခံဘာသာစကား (Medium Language) ကို နားမလည္မွျဖင့္ ဘာကိုပဲသင္သင္ နားလည္မည္မဟုတ္။
မေတာက္တေခါက္ တတ္သိၿပီး၊ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ နားလည္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရာျမင္ရာ ေကာက္ခ်က္မ်ားကိုယူကာ အဆိုးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ့္ျပႆနာကိုယ္ ရွင္းၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို သူမ်ားအေပၚပံုမခ်ဘဲ ကိုယ္တိုင္ျဖည့္မွ နည္းလမ္းၾကပါမည္။

Monday, June 13, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၃)

၆း၃ ကြာဟခ်က္အေထြေထြျဖင့္ ေပါင္းစည္းမႈေတြဆီသို႔
ႏိုင္ငံရပ္ျခား အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည္တို႔က ေက်ာင္းသားအသီးသီးတို႔ ရရွိထားသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ဘဲြ႕ (First Degree) ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသည္။ အဆိုပါဘဲြ႕ျဖင့္ “ေမဂ်ာတူ ဘီေအ”ဘဲြ႕ရလွ်င္ “ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ မဟာ၀ိဇၨာဘဲြ႕”ကို တိုက္႐ိုက္ယူႏိုင္သည္။ “နယ္ပယ္မတူလွ်င္” ေပါင္းကူးေပးသည့္အေနျဖင့္ “ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာ  (Postgraduate Diploma) တစ္ႏွစ္”တက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ မဟာတန္းကို ဆက္လက္တက္ႏိုင္သည္။
ဒီပလိုမာသည္ ဘဲြ႕ႀကိဳတန္းအတြက္ျဖစ္ေစ ဘဲြ႕လြန္တန္းအတြက္ျဖစ္ေစ ရွိၿပီးသားအရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ ေပါင္းကူးေပးေသာ တံတားတစ္စင္း သို႔မဟုတ္ မြမ္းမံအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ဖို႔လိုသည္။ ဓမၼာစရိဘဲြ႕ (စသည္)ရၿပီးသားသူက ပထမႀကီးတန္းေအာင္ႏွင့္အတူ ဘဲြ႕ႀကိဳဒီပလိုပမာ (Undergraduate Diploma) တန္းတက္၊ ထိုေနာက္ ဘီေအ အမ္ေအတန္း စသျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း မည္သူမွ် တက္လိုပါမည္နည္း?။[1]
ဘာသာစကား (Language) မတတ္႐ံုမွ်ႏွင့္ ေလ့လာၿပီး ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား ဘာသာရပ္ (Subject) မ်ားကို ထပ္ျပန္တလဲ သင္ေနရျခင္းကို ေထာက္ဆလွ်င္ “ေက်ာင္းသားကသာ တကၠသိုလ္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တကၠသိုလ္က အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ပ်က္ကြက္ေနသည္”ဟု ဆိုရပါမည္။[2] ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားကို တကၠသိုလ္က “တကၠသိုလ္၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ သေဘာမထားဘဲ ခဏတာ အရိပ္ခိုစရာအျဖစ္မွ်သာ သေဘာထားျခင္းသည္ အလဲြႀကီးလဲြျခင္း” ျဖစ္သည္။
ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ တကၠသိုလ္ကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္သေဘာထားၿပီး ေက်းဇူးစား ေက်းဇူးခံအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွာ “ပညာေရး”ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာႏွင့္ လံုးလံုးမသက္ဆိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ “ပညာေရး”ႏွင့္ “ဘာသာေရး” ကဲြျပားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တစ္ေပါင္းတည္း ေရာခ်၍မရသည္ကို အထူးသတိမူသင့္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပပါမည္။

Saturday, June 11, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၂)

၄း ဤေဆာင္းပါး၏ လာရာ လားရာ
          ယခုေဆာင္းပါးသည္ ရဟန္း၊သာမေဏမ်ားႏွင့္ ဆရာေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဇာင္းေပးတင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ဟု လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျငင္းဆိုရန္မဟုတ္ဘဲ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွ အျမင္တစ္ခုကို တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား (ဤေနရာမွစ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟုသာ ေပါင္းသံုးမည္) ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ သင္ၾကားပံုစနစ္ ကြာျခားပံု စသည္တို႔ကို တင္ျပလိုပါသည္။ ထိုျပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ “ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာေရးစနစ္” ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရွးဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ “ပရိယတၱိ” ပညာေရးစနစ္ကို အနည္းငယ္မွ် မီးေမာင္းထိုးျပလိုသည္။
၅း ပရိယတၱိပညာေရး
          ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံ ပရိယတၱိပညာေရးစနစ္မွာ “အာဂံု”စနစ္ျဖစ္သည္။ ဓမၼာစရိယတန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႔ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္လည္း “နည္းစနစ္”ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေစကာမူ ေယဘုယ်မွာ “အာဂံု”မွ မလြတ္ႏိုင္ၾကေသးေပ။[1]
၅း၁ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
          ပညာေရးဆိုင္ရာ၌ တသမတ္တည္း မဟုတ္ဘဲ၊ အာဂံုေဆာင္ရသကဲ့သို႔ လြတ္ရမည့္အခ်ိန္လည္း ရွိရမည္။[2] အဓိကအခ်က္မွာ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာ အားလံုးနီးပါးမွာ အာဂံုမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ အာဂံုမွ မလြတ္ႏိုင္ျခင္း၏ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါမည္။
          (က) အေျခခံပညာေရး မပိုင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

Saturday, June 4, 2016

ဗုဒၶဘာသာ (သို႔မဟုတ္) သားရဲတို႔ၾကားက ေတာမဲ့သားေကာင္

Buddhism the Prey of All Beasts

Thursday, June 2, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၁)

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္
၁း နိဒါန္း
          ပညာေရးသည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အခ်ိန္ ေငြေၾကးမွစ၍ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာလည္း စိုက္ထုတ္ရသည္။ မိမိေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အျပန္အလွန္ ထူေထာင္ရေသာ အလုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ “ပတ္၀န္းက်င္”ဆိုသည္မွာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္မ်ားမွစၿပီး ခ်ဲ႕ႏိုင္သေရြ႕ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္ ပညာေရးကို “အလုပ္လိုသေဘာထားဖို႔” လိုသကဲ့သို႔ “မွန္ကန္ေသာပညာေရး” ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။
၂း အေျခခံပညာေရး
          စနစ္တက် သင္ၾကားေနၾကေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား၀ယ္ လူအမ်ားစုသည္ အေျခခံပညာေရးကို ပတ္၀န္းက်င္အလိုက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္သာ။ ၄င္းတို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးအထိ ေပါက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပံုေသျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွခြာ၍ တစ္သီးပုဂၢလပိုင္လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ လမ္းစံုသေဘာျဖစ္ရကား အေျခခံပညာအထက္တန္းကို ပညာေရး၏ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးအဆင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
          အေျခခံပညာေရး၏ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်လွ်င္ ဆရာ့အေပၚ လံုးလံုးမွီခိုရၿပီး ဆရာဆဲြေခၚသည့္အတိုင္း လိုက္ပါရသည္က မ်ား၏။ “သင္ၾကားေရးစနစ္” ကြာျခားသည္မွလဲြၿပီး “ဆရာဆဲြေခၚ”သည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ လိုက္ပါရသည္။ ပညာေရးလူလားမေျမာက္ေသးသျဖင့္ “တဲြေခၚ”အဆင့္ “ကုန္းပိုး”အဆင့္ဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။