အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, April 8, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

လူမိုက္ေတြဟာ မိုက္မဲမႈနဲ႔ ဥပေဒကို က်ဴးလြန္ၾကသလိုပဲ
ပညာတတ္ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္တဲ့လူေတြဟာလည္း
ပညာနဲ႔ ဥပေဒကို က်ဴးလြန္ၾကတယ္-တဲ့ ........ ။ (ရဟန္းေတာ္ေတြမွာေတာ့ ၀ိနည္းတတ္ ၾကက္သတ္ဆိုတဲ့ စကားရွိတယ္)။
၀၈/၀၄/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment