အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, April 3, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

“ဘ၀”ဆိုတာ
“ဆိုင္”ေပမယ့္
“မပိုင္”ဘူး-တဲ့ ..... ။
ဒါေပမယ့္
လူေတြကေတာ့
“မပိုင္”တဲ့အရာေတြအတြက္
“ပိုင္တာ”ေတြကို ရက္ရက္ေရာေရာႀကီး စြန္႔လႊတ္ေနၾကတယ္။
၀၄/၀၄/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment