အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, April 10, 2016

ရြက္ေဟာာင္းတို႔ေၾကြ ရြက္သစ္ေတြေ၀ဖို႔ပါေလဒီေန႔ေတာ့
အတိတ္ေတြကို ဖတ္စာလုပ္
ေႏြေတးတစ္ပုဒ္နဲ႔
ငါ ….. အေဖာ္လုပ္ခဲ့ရတယ္။
လူ႔ဘံုမွာ
ရသစံုေအာင္
ခါးသီးမႈပံုေပးတဲ့
ေလာကဓံကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေန႔သစ္မွာ
ေရးျခစ္မိတဲ့႐ုပ္ပံုလႊာကို
ဘယ္သူၾကည့္မွာလည္းလို႔ မပူ
ငါ …. အခု ကာရန္ယူေနတယ္။
သူ (သရက္)
Sunday, April 10, 2016


0 comments:

Post a Comment