အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, April 3, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

လူတိုင္းမွာ အစြမ္း(အ)စ ရွိပါတယ္။ “စြမ္း”တဲ့ေနရာကေန “စ”ဖို႔ပဲ လိုတာပါ-တဲ့ေလ။
၀၃/၀၄/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment