အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, March 24, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ“ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္သိၾက”

ေလာကထဲေနသမွ် ဘယ္ေနေန ပြတ္တိုက္ (တိုက္ခိုက္)ခံရမႈက မလြတ္ႏိုင္ၾကဘူး။
လူမိုက္ေတြ အသိဉာဏ္နည္းသူေတြၾကားမွာေနလို႔ လူမိုက္ေတြ ပြတ္တိုက္ခံရရင္ ညစ္ႏြမ္းတယ္။
ပညာရွိေတြၾကားမွာေနလို႔ ပညာရွိေတြ အပြတ္တိုက္ကိုခံရရင္ အေရာင္ထြက္တယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                  ၂၄/၀၃/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment