အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, March 15, 2016

ကုသိုလ္စြမ္းအား



ေကာင္းမႈသေဘာ
လြန္ျပန္႔ေျပာ၏
ဆီမီးကူးမူ
ပမာတူသို႔
ပံုပြားၾကည္ျဖဴ
သဒၶါယူက
မေသြက်ိဳးရ
ထပ္တူမွ်ရွင့္ ...... ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                    အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္)
                                                                  Wednesday, 14 March, 2016
(ေနျပည္ေတာ္ သတၱသတၱာဟ {ဗုဒၶဂယာ} ေစတီေတာ္သို႔ ဖူးေျမာ္ေရာက္ အမွတ္တရ)

0 comments:

Post a Comment