အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, March 24, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ“ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္သိၾက”

ေလာကထဲေနသမွ် ဘယ္ေနေန ပြတ္တိုက္ (တိုက္ခိုက္)ခံရမႈက မလြတ္ႏိုင္ၾကဘူး။
လူမိုက္ေတြ အသိဉာဏ္နည္းသူေတြၾကားမွာေနလို႔ လူမိုက္ေတြ ပြတ္တိုက္ခံရရင္ ညစ္ႏြမ္းတယ္။
ပညာရွိေတြၾကားမွာေနလို႔ ပညာရွိေတြ အပြတ္တိုက္ကိုခံရရင္ အေရာင္ထြက္တယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                  ၂၄/၀၃/၂၀၁၆

Wednesday, March 16, 2016

ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ဉာဏ္လႊာသံုးသံုး၀မႈေထြ
လိႈး,ေလပမာ
ႀကံဳတတ္ရာ၏။
ေရွ႕,ေနာက္ခ်င့္ေျမာ္
ခါမေတာ္က
မေပၚရာဘူး။
သူ႔က်ိဳးမေရာက္
ကိုယ္က်ိဳးေပ်ာက္လာ
စံု႐ံႈးရာ၏။
တန္ျပန္ေက်းဇူး
ေထာက္႐ႈၿပီးမွ
တန္ကာက်၏။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                           အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                         Tuesday, March 15, 2016

Tuesday, March 15, 2016

ကုသိုလ္စြမ္းအားေကာင္းမႈသေဘာ
လြန္ျပန္႔ေျပာ၏
ဆီမီးကူးမူ
ပမာတူသို႔
ပံုပြားၾကည္ျဖဴ
သဒၶါယူက
မေသြက်ိဳးရ
ထပ္တူမွ်ရွင့္ ...... ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                    အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္)
                                                                  Wednesday, 14 March, 2016
(ေနျပည္ေတာ္ သတၱသတၱာဟ {ဗုဒၶဂယာ} ေစတီေတာ္သို႔ ဖူးေျမာ္ေရာက္ အမွတ္တရ)