အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, February 3, 2016

၀ိေ၀က တိုက္ပဲြ

ကံတရားကို မ်က္ေစာင္းထိုး
တိမ္ေတြမိုးျဖစ္တဲ့ေန႔ဟာ ေပ်ာ္စရာပါတဲ့ …. ေလ။
ေပါက္ကဲြသံစဥ္အေဟာင္းေတြၾကား
ေခါက္႐ိုးမက်ႏိုင္တဲ့ စိတ္႐ိုင္းမ်ားလား။
ေအာင္လည္း သစၥာ
႐ႈံးလည္း သစၥာ
အေျဖရွာရင္း လြင့္စင္လာတဲ့ အပိုင္းအစေတြကို
ေခ်ာင္တစ္ခုထဲမွာ
ယာယီပဲျဖစ္ျဖစ္ သိမ္းပါရေစ …. ။
                                                                 သူ (သရက္)
                                                                Wednesday, February 03, 2016

0 comments:

Post a Comment