အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, January 17, 2016

ေလွ်ာက္

သညာမေပ်ာက္
ပညာမေမွာက္
လူလားေျမာက္ဖို႔
ႀကိဳးစားဆဲ ....... ။
                   ေမတၱာျဖင့္-
                                  အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                          ၁၇/၀၁/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment