အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, January 16, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

ရွိလည္း မရွိ
ရွားလည္း မရွား။
အားလည္း မအား
နားလည္း မနား။
                    ၀၉/၀၁/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment