အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, January 31, 2016

ရာစုသစ္ ပဋိပကၡ

အသိေပးဖို႔လြယ္တဲ့ သတိေတြနဲ႔
လိုက္နာဖို႔ခက္တဲ့ အသိေတြၾကား
ပဋိပကၡမ်ားရတာလည္း ေမာပါတယ္။
ဆႏၵနဲ႔ သိကၡာၾကား
လြန္ဆဲြပါမ်ားလို႔ ပြန္းရွသြားတဲ့လက္ေတြကိုၾကည့္ရင္း
သနားရေလမလား။
သစၥာတရားဆိုတာ ေပတစ္ရာလမ္းေပၚကခဲလံုးပမာ
ႀကံဳသလိုတိုက္သြားသူေတြၾကား
မတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားထားတဲ့ ေျခေထာက္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္မိတယ္။
အပ်ံသင္သြား
အေညာင္းမိထားတဲ့ အေတာင္တစ္စံုအတြက္
ကိုယ္ရွိန္သတ္ရင္း ဟပ္ထိုးမလဲခ်င္တာ အမွန္ပါ။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                   Sunday, January 31, 2016

Tuesday, January 26, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

ဘ၀ဆိုတာ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ျခင္းပဲ-တဲ့ေလ။
“ေရြးခ်ယ္”တယ္ဆိုတာကို “အသံုးက်”ေအာင္ “အသံုးခ်”တယ္လို႔ နားလည္ရင္ အခ်ိန္ကို လြန္ဆန္ခြင့္မရွိတဲ့ အားလံုးတို႔အဖို႔ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။

Sunday, January 17, 2016

ေလွ်ာက္

သညာမေပ်ာက္
ပညာမေမွာက္
လူလားေျမာက္ဖို႔
ႀကိဳးစားဆဲ ....... ။
                   ေမတၱာျဖင့္-
                                  အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                          ၁၇/၀၁/၂၀၁၆

Saturday, January 16, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

ကိုယ္ျပဳခဲ့ဖူးတ့ဲ ေက်းဇူးတရားက ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကီးမား မ်ားျပားေနပါေစ ေမ့ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး။
သူတစ္ပါး ျပဳခ့ဲဖူူးတ့ဲ ေက်းဇူးတရားကို ဘယ္ေလာက္ပဲနည္းၿပီး ေသးငယ္ေနပါေစ အမွတ္ရႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး။
၀၃/၀၁/၂၀၁၆

ကေန႔ဖတ္စာ

ေလာကႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာအခါ-
လိုက္ေလ်ာရလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပဋိပကၡျဖစ္ရ၏။
မလိုက္ေလ်ာသည့္အခါ သူတစ္ပါးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ရ၏။
ေလာကတြင္းေန၍ နိမ့္-ျမင့္သိရန္ ရွင္ေစာမိန္႔၏။
ေဆာင္ရန္လည္း အထူးမိန္႔၏။
ေလာကႏွင့္မစပ္ယွဥ္ရန္မွာ ၫႊန္ျပေသာ လမ္းစဥ္က်ျဖစ္၏။
က့ဲရဲ႕-ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ကို မတုံ႔ျပန္ဘဲ ေလာကအလိုအတိုင္းယူႏိုင္လွ်င္ ေကာင္း၏။
အနင္းမခံရေသာ လမ္းမရွိ၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တရားျဖင့္ေအာင္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။
ေမတၱာျဖင့္-
                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                            ၁၁/၀၁/၂၀၁၆

ကေန႔ဖတ္စာ

ရွိလည္း မရွိ
ရွားလည္း မရွား။
အားလည္း မအား
နားလည္း မနား။
                    ၀၉/၀၁/၂၀၁၆