အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, December 17, 2015

စံုကၾကေစ

ဆင္သြားလို႔ လမ္းျဖစ္
ဒါက အသစ္မွ မဟုတ္တာ
ေခြးေလးခုန္လို႔ ဖုန္မထ
ေလာက ပံုမက် မျဖစ္ပါဘူး
သဘာ၀ဆိုတာ
လူေတြဆိုခ်င္သလို
ထူးခ်င္တဲ့အခါထူး
႐ူးခ်င္ ႐ူးသူမဟုတ္ဘူး ..... ။
                                               သူ (သရက္)
                                                   ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ (ၾကာသပေတး)

0 comments:

Post a Comment