အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, December 3, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၃)

Ch 22 (Nagarnujakonda)

0 comments:

Post a Comment