အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, November 5, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၁

ေထရ၀ါဒဆိုတာ-
“အစဥ္အလာ”ကို “အမွန္တရား”အျဖစ္လက္ခံတာမဟုတ္ဘဲ
“အမွန္တရား”ကိုသာ “အစဥ္အလာအျဖစ္” လက္ခံတာပါ။

ေမတၱာျဖင့္-
                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                           ၀၅-၁၁-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment