အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, November 29, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၁)

Ch-21 (Undavalli Cave)

0 comments:

Post a Comment