အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, November 21, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၂

“ခ်စ္ျခင္း-မုန္းျခင္း”တို႔ကို အေျခခံၿပီး
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာေတြထက္
“အမွန္တရား”ကို ပိုၿပီး “စာနာ-ေထာက္ထား”မွ
ေရရွည္ေကာင္းၾကမယ္။

ေမတၱာျဖင့္-
               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
               ၂၁-၁၁-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment