အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, November 19, 2015

အေတြး-အျမင္

လာသူတို႔သြား၍
သြားသူတို႔လာၾကသည္။
ရင္နင့္ေအာင္ျဖစ္ေနလွ်က္
ကမၻာေျမသည္အၿပံဳးမပ်က္။
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
              ၁၉-၁၁-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment