အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, November 12, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၁)

Ch-11 (Visit to Picchavaram)

0 comments:

Post a Comment