အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, November 29, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၁)

Ch-21 (Undavalli Cave)

Friday, November 27, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၀)

Ch-20-The Full-Moon Day of Nov

Wednesday, November 25, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ အခန္း-၁၉

Ch-19 (Amaravati the City of Reappearing to the Golden Age)

Tuesday, November 24, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၈)

Ch 18 (Amaravathi)

Sunday, November 22, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၇)

Ch-17 (Snap-shot Views Cultural Facts of Similarity Between Sri, Myan and India)

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၆)

Ch-16 (Yoga the Spirit of Inidan Religion)

Saturday, November 21, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၂

“ခ်စ္ျခင္း-မုန္းျခင္း”တို႔ကို အေျခခံၿပီး
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာေတြထက္
“အမွန္တရား”ကို ပိုၿပီး “စာနာ-ေထာက္ထား”မွ
ေရရွည္ေကာင္းၾကမယ္။

ေမတၱာျဖင့္-
               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
               ၂၁-၁၁-၂၀၁၅

Friday, November 20, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၅)

Ch-15 (Essential Knowledge on Buddhismm in Brief)

Thursday, November 19, 2015

အေတြး-အျမင္

လာသူတို႔သြား၍
သြားသူတို႔လာၾကသည္။
ရင္နင့္ေအာင္ျဖစ္ေနလွ်က္
ကမၻာေျမသည္အၿပံဳးမပ်က္။
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
              ၁၉-၁၁-၂၀၁၅

Wednesday, November 18, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၄)

Ch-14 (Man-Talking and Lavel)

Tuesday, November 17, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၃)

Ch-13 (Ponpuha the Babylon of India)

Monday, November 16, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၂)

Ch-12 (Ponduchery the Image of Frence Colony)

Thursday, November 12, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၁)

Ch-11 (Visit to Picchavaram)

Wednesday, November 11, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၀)

Ch-10 (Nataraja the God of Dance)

Friday, November 6, 2015

အပူသည္ဘ၀ ေမာဟခရီးမွာ

Diverse Views From Different Standings

Thursday, November 5, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၁

ေထရ၀ါဒဆိုတာ-
“အစဥ္အလာ”ကို “အမွန္တရား”အျဖစ္လက္ခံတာမဟုတ္ဘဲ
“အမွန္တရား”ကိုသာ “အစဥ္အလာအျဖစ္” လက္ခံတာပါ။

ေမတၱာျဖင့္-
                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                           ၀၅-၁၁-၂၀၁၅

Wednesday, November 4, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၉)

Ch-9 (Buddhism the Prey of All Beasts)

Tuesday, November 3, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၈)

Ch-8 (Tracking Back the Term Money in the Sense of Myanmar)

Monday, November 2, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၀

ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ခႏၶာကိုယ္ပဲရွိေနၿပီး
စိတ္ကေတာ့ သူမ်ားလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္။
ဒီေတာ့ကာ
လိုခ်င္တာတျခား
ရတာတျခားျဖစ္ေနတာေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။
                                                                                            ၀၂-၁၁-၂၀၁၅

Sunday, November 1, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၇)

Ch-7 (Annamalai University the Place Where Many a People Can Gain Endless Benefits)