အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, October 8, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၈)

အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ေျဖာင့္မတ္သူေတြဟာ
တစ္ဖက္သားကို (သို႔မဟုတ္) ပတ္၀န္းက်င္ကို
အျပစ္ပံုခ်ေနတာမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေန အရပ္အရပ္ကို
အတတ္ႏိုင္ဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္သူေတြပါ။
ေမတၱာျဖင့္-
                 အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                 ၀၉/၁၀/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment