အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, October 4, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၇)ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရန္ျဖစ္ဖို႔က အေျဖ
မႀကိဳက္တာျခင္းတူတယ္။ မႀကိဳက္ပံုခ်င္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
ႀကိဳက္တာျခင္းတူတယ္။ ႀကိဳက္ပံုျခင္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
မလြတ္လပ္တာကို ဆန္႔က်င္တာျခင္းတူတယ္။ ဆန္႔က်င္ပံုျခင္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
ခ်စ္ၾကတာျခင္းတူတယ္။ ခ်စ္ပံုခ်စ္နည္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
မုန္းၾကတာျခင္းတူတယ္။ မုန္းပံုမုန္းနည္းမတူလို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
………….. ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
………….. ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
………….. ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။
(မွတ္ခ်က္။      ။ “ကေန႔ဖတ္စာ”ဟု ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းဖတ္ၾကပါရန္)။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                   Sunday, October 04, 2015

0 comments:

Post a Comment