အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, October 31, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၉

ျမင္တတ္သူအတြက္
တရားက်စရာေတြဟာ
မျမင္တတ္သူေတြအတြက္ေတာ့
ေဒါပြစရာေတြခ်ည္းျဖစ္ေနမွာပဲ။
၃၁-၁၀-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment