အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, October 1, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၆)

ရြဲ႕ေစာင္းေနတ့ဲေလာကႀကီးမွာ
ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ မလုပ္ၾကသူေတြခ်င္း က်ားကန္ေပးထားရတယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
                  အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                  ၃၀/၀၉/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment