အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, September 9, 2015

ေၾကာင္းေကာင္းေအာင္သာ အားထုတ္ပါေကာင္းမႈတစ္မ်ိဳး
ကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးက
မိမိသူမ်ား
ခ်မ္းသာပြား၏။
သံုးပါးကံျမင္
အေၾကာင္းျပင္၍
က်ိဳးေကာင္းျပန္ရ
လူ႔အလွတည္း။
မေကာင္းမႈစု
ကိုယ္ကျပဳေသာ္
သူေရာကိုယ္ပါ
ပ်က္စီးရာရွင့္။
မီးေသြးတူစြာ
ကိုင္ထိလာေသာ္
ေအးလွ်င္မဲေပ
ပူ-ေလာင္ေစ၏။
ထိုေၾကာင့္လူရွင္
သတိယွဥ္၍
ေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ျပင္
က်ိဳးေျမာ္ျမင္၍
ေလာက-ဘ၀
ကိုယ္စီလွေအာင္
စိတ္ေကာင္းျဖင့္သာ
ေရွး႐ႈရာ၏ …….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယကတၠသိုလ္)
                   Wednesday, September 09, 2015


0 comments:

Post a Comment