အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, September 8, 2015

ေတာ္႐ံုဆို ေတာ္ေရာ့ေပါ့

ခ်င့္ခ်ိန္မေတြး
ေဆးလည္းေဘးျဖစ္
သက္ဆက္ထမင္း
ဇီ၀ိန္ခြင္း၏။
ေလာဘ-ေဒါသ၊ ေမာဟ မကုန္
ဤလူ႔ဘံုမွာ
ဆိုး-ေကာင္းႏွစ္တန္
‘အစြန္း’ခံ၍
ႏိႈင္းခ်ိန္တတ္မွ
ေတာ္ကာက်မည္။
အသိဗလာ
လူ႔ပညာက
က်ိဳး-ေၾကာင္းညီေအာင္
တတ္ေကာင္းေသာ္လည္း
မွန္ရာမေရာက္
ေၾကာက္ထက္ ေၾကာက္ဖြယ္။
မီးေသြးက-မည္း (မဲ)
က်ီးငွက္မည္း၍
မီးေသြး-က်ီးျဖစ္
ေလွ်ာ္ကန္သင့္လား
ငါ့စကားကို
ႏြားရဆိုေသာ္
ပညာမလွ
လူပ်က္ရ၏။             
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                         Tuesday, September 08, 2015

0 comments:

Post a Comment