အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 6, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၁)

အတၱပိတ္ဖံုး
ေမတၱာတုံး၍
မဆင္မျခင္
ျပစ္ျမင္ခ်င္ေသာ္
ဘုရားရွင္မွ
မလြတ္ရသည္
တို႔က ဘာမို႔လဲ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                             Sunday, September 06, 2015

0 comments:

Post a Comment