အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, September 29, 2015

လကၤာမွသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ (အခန္း-၁)

Lanka to India (Prologue)

0 comments:

Post a Comment