အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, September 23, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၇)

မဟုတ္မမွန္တာကို မဟုတ္မမွန္တာမွန္းသိေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္။
ဟုတ္မွန္တာကို ဟုတ္မွန္တဲ့အတိုင္း ၀န္ခံရမည္။
ျဗဟၼဇာလသုတ္ (ဒီ၊၁၊၃)။

0 comments:

Post a Comment