အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, September 16, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၅)

ၿပီးခဲ့တာေတြလည္း ၿပီးခဲ့ၿပီေပါ့ေလ
ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္ရွိေသးတယ္။
ေန၀င္ခ်ိန္ေတြဟာ
မိုးေသာက္ဖို႔ အစပ်ိဳးတာလည္း ဟုတ္ေနတာပဲ။
၁၆/၀၉/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment