အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 13, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၄)

တရားမွာလည္း “အား”ရွိတယ္။
မတရားတာမွာလည္း “အား”ရွိတယ္။
အားေကာင္းတဲ့ဘက္က ႏိုင္မွာ ဓမၼတာပဲ။
အားေကာင္းတိုင္း အမွန္တရားမဟုတ္သလို
ႏိုင္တိုင္းလည္း အမွန္တရားမဟုတ္ပါဘူး ..... ။

ေမတၱာျဖင့္-
            အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
             ၁၃/၀၉/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment