အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, September 11, 2015

ကေန႔ ဖတ္စာ (၁)

သုခတစ္ခုအတြက္ ဖိတ္စာေတြ ႀကိမ္ႀကိမ္ပို႔ရေပမယ့္
ဒုကၡေတြကေတာ့ မပင့္ဖိတ္ပါနဲ႔ ဆိုက္ဆိုက္ျမဳိက္ျမဳိက္ႀကီးကို ေရာက္လာတတ္တယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
             ၁၀/၀၉/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment