အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, September 10, 2015

မိတ္ေဆြရင္းမို႔ ခ်နင္းဖို႔ေလာက္ မစဥ္းစားနဲ႔

Something Wrong on Our Education

0 comments:

Post a Comment