အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, August 30, 2015

ခါးသက္သက္ တရာမဖက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္

ေလာကက်ိဳးလား
သံသရာက်ိဳးလား
ႏွစ္ခုလံုးပဲလားလို႔ မကဲြျပားေပမယ့္
မ႐ိုးသားသေရြ႕
အက်ိဳးမမ်ားဘူးဆိုတာေတာ့ ေျပာၾကတယ္။
တကယ္က-
ကိုယ္က်င့္ဖ်က္ ပညာပ်က္သူတြက္
တစ္ထြာထက္ ၀မ္းေရးပိုနက္လို႔
သိုက္သမားနည္းနဲ႔
မိုက္လံုးႀကီးတာပါ။
                                         သူ (သရက္)
                                          Monday, August 31, 2015

0 comments:

Post a Comment