အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, August 28, 2015

အတိုအထြာမွတ္စရာ (၁)

ဘ၀ဆိုတာ
အေကာင္းဆံုးဆိုတာေတြကို
အတတ္ႏိုင္ဆံုးအရာေတြနဲ႔
ဉာဏ္မီသေရြ႕နဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကရတာပါ။
ႀကိဳးစားမႈနဲ႔
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ (ကံ)တို႔အေပၚမူတည္ၿပီး
ရသင့္သေလာက္ေတာ့ ရပါတယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                     အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္)
                                                                      Saturday, August 29, 2015

0 comments:

Post a Comment