အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, August 12, 2015

လူ႔သေဘာလူ႔သေဘာ
အျပစ္ျမင္သူ
ခ်စ္ခင္သူႏွင့္
မတူကဲြျပား
လူ႔ဘ၀ကား
မလိုတစ္မ်ိဳး
လိုတစ္မ်ိဳးျဖင့္
ေလးသစ္မွ်လွ်ာ
မွီ၍သာလွ်င္
အခ်ိဳပ်စ္ႏွစ္
ခါးလည္းျဖစ္၏။         
ေမတၱာျဖင့္-

                                                                      အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)

                                                                         Wednesday, August 12, 2015

0 comments:

Post a Comment