အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, July 1, 2015

သစၥာေတာ္စူးပါေစ့"သစၥာေတာ္စူးပါေစ့"
**********
လက္ခုပ္သံေတြ တေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းရ
႐ုပ္ေသး႐ုပ္က မာန္ဟုန္ၾကြလို႔
ငါဟာ အရာရာမွာ အခရာက်တယ္-တ့ဲ။
သမိုင္းေတြေျပာင္းျပန္
စ္
ဒီစနစ္ပ်က္မွာ တန္းထြက္ေတြ သူေကာင္းျဖစ္
ျပည္ပ်က္တာလည္း မျငင္းသာဘူး-။
ထင္သာေသးတယ္
ဒီစည္းျခားနယ္ဟာ
လူထဲကလူတကာအတြက္
လိုလိုလားလား ေဖြရွာသြားဖို႔
ဘယ္ေတာ့မွ အသင့္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး
လူထဲက လူေတြအတြက္ေပါ့ေလ ....... ။ 
 ေမတၱာျဖင့္-
                                                         အရွင္ဥတၱမာနႏၵ 'ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္'
                                                   ၀၁/၀၇/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment