အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, June 25, 2015

ထူးတာက မထူးတာပဲကိုး“ထူးတာက မထူးတာပဲကိုး”
*********
အပုပ္ခ်တာကို
အဟုတ္လုပ္ျပေနေတာ့
မထူးေတာ့တဲ့ပဲ”
ဒီ“ပုတ္”ထဲကပဲလို႔ သိေနၾကတာေပါ့ေလ .......... ။
                                                                     သူ (သရက္)

                                                                       ၂၄/၀၆/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment