အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, June 22, 2015

ဆႏၵကိုရင္း၍ ဆႏၵကိုတည္ေဆာက္ရေသာ ဘ၀အခ်ိန္တို႔ တစ္ေရြ႕ေရြ႕စီးဆင္းသြားေသာအခါ ပါသင့္တာေတြပါၿပီး က်န္ခဲ့သင့္တာေတြလည္း က်န္ခဲ့ရသည္။
အမိႈက္ကို ေရႊထင္၍ သယ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေရႊကိုပင္ အမိႈက္လိုျမင္ၿပီး ခ်န္ခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ စိတ္စႏိုးစေနာင့္ျဖစ္စရာ ႀကံဳရသည္မ်ားကို “ေယာနိေသာမနသိကာရ” (သင့္ေလ်ာ္စြာ ႏွလံုးပိုက္ႏိုင္မႈ)က ကာကြယ္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရေပသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
၂၂/၀၆/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment