အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, June 19, 2015

အားမေလွ်ာ့နဲ႔ ေရာက္လုၿပီ

အားမေလွ်ာ့နဲ႔ ေရာက္လုၿပီ
*****
အေမွာင္ျဖတ္သန္း
တစ္ဘက္ကမ္းမွာ
ေရာင္ျခည္ထြင္းေဖာက္
အလင္းေရာက္မယ္
ေက်းငွက္သံစံု
ဖူးပြင့္ငံုျဖင့္
ရဂံုအလွ
ကိုယ္ႀကံဳရမည္
မေလွ်ာ့စိတ္ဇဲြ
အားမာန္ခဲလွ်က္
ႀကိဳးစားရင္းသာ
ေရွ႕ႏွင္ပါေလာ့ …….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                   Friday, June 19, 2015

0 comments:

Post a Comment