အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, June 1, 2015

နိယာမရဲ႕ နိယာမနိယာမရဲ႕ နိယာမ
**********
ေျမႀကီးကေပါက္ဖြား
ပင္ယံထက္ေတာက္စားတယ္လို႔
မ၀င့္ၾကြားခ်င္နဲ႔
တစ္ေန႔မလဲြ
ေျမေပၚသို႔
ပ်ံ၀ဲတဲ့အခါ
အေတြႀကံဳေကာင္းေတြအျဖစ္
ဂုဏ္ယူစရာတင့္ေနမွာပါ ………. ။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                     အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                    Friday, May 29, 2015

0 comments:

Post a Comment