အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, May 23, 2015

သြားေလသူ ...... သို႔“သြားေလသူ ……. သို႔”
*******
သမိုင္း
မ႐ုိင္းခဲ့ေပဘူး
မႏိႈင္းခဲ့ေပမယ့္
အႏႈိင္းမဲ့ဆိုတာ သိရမယ္။
အစဲြ
မကင္းၾကေပမယ့္
အမ်ိဳးရင္းမို႔နာ
ေသြးခ်င္းမို႔ စာနာတတ္ရမယ္။
ပုဂၢိဳလ္
အဟုတ္လိုေပမယ့္
မူ-က်င့္မွန္သာ
စံထားလို႔ပါရမယ္။
မကဲြ
အိုးမဲသုတ္ လိႈင္းပုတ္
အာဃာတ အဟုတ္လုပ္လို႔
ဆယ္သက္ကယ္ ၿငိမ္းႏိုင္ဖြယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
Saturday, May 23, 2015

0 comments:

Post a Comment