အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, May 17, 2015

လာပါသူငယ္ခ်င္း “ဖ်က္”လိုက္ၾကစို႔လာပါသူငယ္ခ်င္း “ဖ်က္”လိုက္ၾကစို႔
******
ေမတၱာကို သံသယပြား
ယွဥ္ဖက္ထားတဲ့ ေစတသိက္မွားေတြ လက္ခံေနၾကတယ္။
ကိုယ့္အခ်င္းနဲ႔ ကိုယ့္အလင္းနဲ႔ဆိုတာထက္
ကိုယ့္ေပးဆပ္မႈနဲ႔ ကိုယ္ရယူမႈေတြကို လဲြလဲြႀကီးပဲ ေက်နပ္ၾကျပန္တယ္။
ေၾကာင္း-က်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈေတြကို တိုက္တြန္းရင္း
ငါ့ေနာက္လိုက္ ငါ့၀ါဒႀကိဳက္ဖို႔ ခပ္မိုက္မိုက္ပဲ တိုက္ၾကျပန္တယ္။
ကြန္ဆာေဗးတက္ဗ္ (Conservative) ရွိေနပါလွ်က္နဲ႔
ရြာပ်က္မွာ လာညစ္ေနၾကတယ္။
ေအာ္ ….. ရြာပ်က္မို႔ ထင္ရဲ႕
တကယ္ ...... တကယ္ ..... တရားစစ္ခ်င္ေနၾကတာပါ ……. ။
သူ (သရက္)
Monday, May 18, 2015

0 comments:

Post a Comment