အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, May 3, 2015

ရထားနဲ႔သြားတဲ့ခရီးေလး"ရထားနဲ႔သြားတ့ဲ ခရီးေလး"
တစ္ေရြ႕ေရြ႕ေျပး
ျျ ျမင္ကြင္းေတြေထြးလို႔
တစ္စတစ္စနီးတဲ့
နိယာမခရီးကိုျပတယ္။
သြားခ်င္တိုင္းသြား
နားခ်င္တိုင္းနားမရတဲ့
လူ႔တစ္ခဏ
ဘဝရသကို ပီျပင္ေစတယ္။
ရထား-တ့ဲ
သူ႔လမ္းသူ႔သြား
သူ႔စခန္းသူနားတယ္
ဘဝ-တ့ဲ
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္
ကိုယ့္ပန္းတိုင္ကိုယ္ေရာက္မယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                             ၀၁/၀၅/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment