အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, May 26, 2015

ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ ေယာနိေသာ မနသိကာရ

Modern Application of Wise-reflection

Saturday, May 23, 2015

သြားေလသူ ...... သို႔“သြားေလသူ ……. သို႔”
*******
သမိုင္း
မ႐ုိင္းခဲ့ေပဘူး
မႏိႈင္းခဲ့ေပမယ့္
အႏႈိင္းမဲ့ဆိုတာ သိရမယ္။
အစဲြ
မကင္းၾကေပမယ့္
အမ်ိဳးရင္းမို႔နာ
ေသြးခ်င္းမို႔ စာနာတတ္ရမယ္။
ပုဂၢိဳလ္
အဟုတ္လိုေပမယ့္
မူ-က်င့္မွန္သာ
စံထားလို႔ပါရမယ္။
မကဲြ
အိုးမဲသုတ္ လိႈင္းပုတ္
အာဃာတ အဟုတ္လုပ္လို႔
ဆယ္သက္ကယ္ ၿငိမ္းႏိုင္ဖြယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
Saturday, May 23, 2015

Sunday, May 17, 2015

လာပါသူငယ္ခ်င္း “ဖ်က္”လိုက္ၾကစို႔လာပါသူငယ္ခ်င္း “ဖ်က္”လိုက္ၾကစို႔
******
ေမတၱာကို သံသယပြား
ယွဥ္ဖက္ထားတဲ့ ေစတသိက္မွားေတြ လက္ခံေနၾကတယ္။
ကိုယ့္အခ်င္းနဲ႔ ကိုယ့္အလင္းနဲ႔ဆိုတာထက္
ကိုယ့္ေပးဆပ္မႈနဲ႔ ကိုယ္ရယူမႈေတြကို လဲြလဲြႀကီးပဲ ေက်နပ္ၾကျပန္တယ္။
ေၾကာင္း-က်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈေတြကို တိုက္တြန္းရင္း
ငါ့ေနာက္လိုက္ ငါ့၀ါဒႀကိဳက္ဖို႔ ခပ္မိုက္မိုက္ပဲ တိုက္ၾကျပန္တယ္။
ကြန္ဆာေဗးတက္ဗ္ (Conservative) ရွိေနပါလွ်က္နဲ႔
ရြာပ်က္မွာ လာညစ္ေနၾကတယ္။
ေအာ္ ….. ရြာပ်က္မို႔ ထင္ရဲ႕
တကယ္ ...... တကယ္ ..... တရားစစ္ခ်င္ေနၾကတာပါ ……. ။
သူ (သရက္)
Monday, May 18, 2015

Saturday, May 16, 2015

အျမင္ေမွာက္ အျပင္ေရာက္

Committed Truth

Sunday, May 10, 2015

ကဲ့ဲရဲ႕မလြတ္ႏိုင္တဲ့ေလာက

No One in the World Can Be Free From Being Censured

Sunday, May 3, 2015

ရထားနဲ႔သြားတဲ့ခရီးေလး"ရထားနဲ႔သြားတ့ဲ ခရီးေလး"
တစ္ေရြ႕ေရြ႕ေျပး
ျျ ျမင္ကြင္းေတြေထြးလို႔
တစ္စတစ္စနီးတဲ့
နိယာမခရီးကိုျပတယ္။
သြားခ်င္တိုင္းသြား
နားခ်င္တိုင္းနားမရတဲ့
လူ႔တစ္ခဏ
ဘဝရသကို ပီျပင္ေစတယ္။
ရထား-တ့ဲ
သူ႔လမ္းသူ႔သြား
သူ႔စခန္းသူနားတယ္
ဘဝ-တ့ဲ
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္
ကိုယ့္ပန္းတိုင္ကိုယ္ေရာက္မယ္။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                             ၀၁/၀၅/၂၀၁၅