အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, April 5, 2015

ေႏြဦးသစၥာ“ေႏြဦးသစၥာ”
*****
ေက်နပ္ျခင္းကို ပဲြေတာ္တည္မယ္
သန္းေခါင္ယံမွာေဆြးလို႔
ၾကယ္ေတြအေ၀းကလြမ္းေနပါလား
ေဆာက္လက္စအိမ္ေလး တိုးလိုးတန္းလန္းနဲ႔
မျပည့္စံုျခင္းကို နံရံကပ္
ေလဟပ္တိုင္း လြယ္ႀကိဳးသိုင္းရ
လိုအင္တစ္ထပ္ကို အမိုးအပ္
ဟင္းလင္းနဲ႔မလံုပါလား
ၾကမ္းခင္းကို ၾကမ္းၾကမ္းခင္း
ရမ္းသန္းနင္းလို႔မရ
ဘယ္ကိုပဲၾကည့္ၾကည့္
တစ္ခုတည္းသိ တစ္ခုပဲျမင္
ျမင္ျမင္ေနတာတစ္ပံုစံတည္း ……. ။
                                                                         သူ (သရက္)
                                                                             Sunday, April 05, 2015

0 comments:

Post a Comment