အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, April 25, 2015

ကိုယ္ေကာင္းဖို႔သာ အဓိက          ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔ ၀ါးတိုင္ဖ်ားတက္ၿပီး ကျပဖို႔လုပ္ေတာ့ ေအာက္ကေနတဲ့ ဆရာက ပခံုးေပၚရပ္ေနတဲ့ တပည့္ျဖစ္သူကို ေျပာတယ္။ ၀ါးတိုင္ထပ္ကေန ျပဳတ္မက်ေအာင္ တပည့္က ဆရာကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ၊ ဆရာကလည္း တပည့္ကို ျပန္ေစာင့္ေရွာက္မယ္-တဲ့။
          တပည့္က ဆရာကို ျပန္ေျပာတယ္။ ဆရာေျပာတာ နည္းလမ္းမသင့္ဘူးေပါ့။ ၀ါးတိုင္ထိပ္ ကျပရာကေန ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ၿပီးဆံုးေအာင္ ျပဳတ္မက်ေအာင္ ဆရာက ဆရာ့ကိုယ္ဆရာ ေစာင့္ေရွာက္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ပဲ ျပဳတ္မက်ေအာင္ လုပ္ပါ့မယ္။ ဒါမွသာ ႏွစ္ေယာက္လံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္မယ္-တဲ့။
          ေလာကမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေကာင္းေအာင္ေစာင့္ေရွာက္တာဟာ ပန္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အလားတူ မဟုတ္ေပမယ့္ သူတစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္တာလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေကာင္းေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ (သံ၊ ၃၊ ၁၄၆)။
ေမတၱာျဖင့္-
                   အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                   Saturday, April 25, 2015

0 comments:

Post a Comment